Automatizovaný Systém Geologických Informací

On-line přístup k digitalizovaným archivním dokumentům je povolen
výhradně registrovaným uživatelům z řad zaměstnanců České geologické služby,
kteří zašlou svou žádost o autorizovaný přístup na adresu: archiv@geology.cz

Veškeré digitální kopie archivních dokumentů slouží pouze pro vlastní pracovní potřebu,
není dovoleno je dále šířit v jakékoli podobě ani je poskytovat třetím osobám.
Neoprávněné používání tohoto serveru je trestné podle občanského a trestního práva.

Pro veřejnost jsou digitalizované archivní dokumenty zpřístupněny ke studiu v badatelně archivu Geofond ČGS, Kostelní 26, Praha 7. Poskytování dat digitálních kopií podléhá ceníku služeb ČGS.


Uživatelské jméno :
Heslo :
 


verze 1.1.15 [07.2015]